Go to Top

Schrony techniczne

techniczneObok schronu kolejowego, w połowie jego długości zbudowano dwa połączone żelbetową poterną schrony zespołu energetycznego mieszczące kotłownię, elektrownię, urządzenia wentylacyjne i filtracyjne. W pomieszczeniu elektro- wni na betonowych łożach posadowiono dwa zespoły generatorów napędzanych silnikami Diesla, sprężarki, instalację do chłodzenia silników. Wodę schładzano w niewielkim, ażurowym, betonowym obiekcie ze zbiornikiem na dnie, usytuowanym na tyłach elektrowni. Do montażu i napraw zespołów elektro- wni służyła niewielka suwnica. W sąsiednim pomieszczeniu znajdowała się rozdzielnia niskiego napięcia. Elektrownia służyć miała jedynie jako awaryjne źródło zasilania, bowiem w trakcie budowy kompleksu doprowadzono linię energetyczną z Tomaszowa. W kolejnym pomieszczeniu schronu stały dwa duże pro- mieniowe wentylatory tłoczące powietrze do schronu kolejowego. Wentylatory mogły za- sysać powietrze atmo- sferyczne bezpośrednio z czerpni chronionej ża- luzjami przeciwodłamko- wymi umieszczonej w ścianie lub z filtrów umieszczonych na antresoli sąsiedniego pomieszczenia (znajdowała tam się tam osobna czerpnia). W tym pomieszczeniu  znajdowało się też wejście do trzech, równoległych, podziem- nych kanałów technicz- nych, którymi zespół siłowni połączono ze schronem kolejowym. Dwa mniejsze służyły do nadmuchu powietrza wentylatorami ze stacji filtrów i nagrzewnic do schronu kolejowego. Najobszerniejszym, środkowym poprowadzono instalacje technologiczne (rurociągi, okablowanie itp.). Tłoczone powietrze wytwarzało wewnątrz schronu kolejowego niewielkie nadciśnienie uniemożliwiające napływ powietrza atmosferycznego do wnętrza schronu. W korytarzu bocznym, w pomieszczeniach śluz, znajdowały się dodatkowo ręczne wentylatory typu Hes, zapewniające wymianę i filtrowanie powietrza w sytuacjach awaryjnych. Nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w pomieszczeniach zapobiegały, umieszczone wzdłuż korytarza, zawory usuwające nadmiar powietrza na zewnątrz obiektu. System ten zapewniał ochronę przed atakiem gazowym nawet w przypadku niewielkich nieszczelności spowodowanych otwarciem bocznych drzwi czy uszkodzeniem skorupy schronu.