Go to Top

Parowóz w Spale

loko3pPrzy okazji Dożynek Prezy- denckich 2013, spotkała nas nie lada niespodzianka. Kursujący z Tomaszowa, przez Konewkę do Spały zabytkowy pociąg ciągnięty był przez lokomotywę parową Ty 42. A to powojenna wersja  lokomotywy BR 52,  wszechstronnie używanej na froncie wschodnim  przez Niemców podczas II w. ś., również do prowadzenia składów pociągów specjalnych i sztabowych. Niewykluczone, że taka właśnie lokomotywa przyprowadziła do Konewki i Spały w sierpniu 1941 r. pociąg ochrony Hitlera i kilka innych pociągów, które zawitały tu podczas wojny. Lokomotywy Br 52 służące po wojne w PKP przemianowano na Ty 2.  Z podzespołów pozostawionych po wojnie w Poznaniu, Chrzanowie i Elblągu wyprodukowano  w Polsce jeszcze ok. 150 tego typu lokomotyw, którym nadano oznaczenie Ty 42.

 

Lokomotywa Ty 42-107, która zwitała do Spały, wyprodu- kowana została w 1946 r. w zakładach Cegielskiego w Poznaniu, obecnie jest ekspona- tem „pod parą” Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce.
Szkoda, że do schronu kolejowego w Konewce nie ma już torów…

Dodaj komentarz